Qadınlar tabii ki de çalışmalı. Evde oturunca ne olacak. Çalışsınlar, kendilerini geliştirsinler.