Salam dostlar bildiyiniz kimi bügun dünyada proqramlaşdırma dilləri geniş yayılıb.
Bunlardan ən məşhurları Java, C++, PHP və.s
Burada sizlərə dünyanın ən böyük texnologiya şirkətlərinin istifadə etdiyi proqramlaşdırma dillərinin göstərmişəm.