-Uzun müddət online olmayan istifadəçilərin sahib olduqları moderlər, moderator və s. səlahiyyətlərindən azad edilib, bunun yerinə təqaüdçü, fəxri kimi ünvanlar verilməsi

-Köhnə istifadəçilərlə əlaqə yaradılıb, sayta dəvət edilməsi

-Sosial şəbəkə kimi platformlardan saytın tanıdılması

-Saytda köklü dəyişikliklər, yeniləmələrin edilməsi

Buraya daha çox əlavələr edilə bilər, saytın canlandırılması üçün bir neçə fikirdir. Ümid edirəm illərini burada keçirənlər, xatirələrə sahib olanlar biganə qalmaz. Əks halda bu vəziyyət olduğu kimi davam edəcək.