Sevgililər Günü - Happy Valentine's Day
Sevgililər Günü
Hər il 14 Fevral günü Sevgililər Günü olaraq xatırlanar.
Mənşəyi, Roma Katolok Kilsəsinin inanışına söykənən bu gün, Valentine adındakı bir din adamının adına elan edilən bir bayram günü olaraq ortaya çıxmışdır. Bu səbəblə bəzi cəmiyyətlərdə "Valentine Günü" olaraq bilinər. Romantik eşq ilə əlaqəsi Orta Çağın sonlarına doğru, o zamanki axınlardan qaynaqlı meydana gəlmiş və zamanla dini xüsusiyyətini itirmişdir. 1969-cu ildə dini təqvimdən də çıxarılaraq dini mənada qeyd olunması sona çatmışdır.
İndiki vaxtda, bəzi cəmiyyətlərdə sevgililərin bir-birinə hədiyyələr aldigi, kartlar göndərdiyi xüsusi bir gün olaraq davam etməkdədir. Təxminlərə görə 14 Fevral günü, bütün dünyada 1 milyard ətrafında kart göndərilməkdədir. Bunun yanında hədiyyə alışlarından qaynaqlı bazarda satışlar artmaqdadır.

Tarixçə
Fevral ayı Bərəkət Festivalları
Fevral ayı ortasının eşq ilə əlaqəsi andıq çağlara söykənməkdədir. Andıq Yunan təqvimlərində, Yanvar ayı ortası ilə Fevral ayı ortasının arasında qalan zaman Gamelyon ayı olaraq adlandırılmışdı və Zeus ilə Heranın müqəddəs evliliyinə adanmış idi.
Andıq Romada 15 Fevral, bərəkət tanrısı Lupercusun qüruruna, Lupercalia günü olaraq qeyd olunmaqda idi. Bu gündə, Lupercusun din adamları tanrıya keçi qurban edərdilər. Daha sonra başlarının üstünə qoyduqları bir parça keçi dərisi ilə Lupercusu işarələyərək, Roma küçələrində qaçdırıb, qarşılaşdıqları hər kəsə toxunardılar. Gənc qızlar könüllü olaraq irəli atılar və bərəkət tanrısının toxunuşundan paylarını götürmə səylərlər idi. İnanışa görə bu toxunuş sayəsində doğurganlıkları asanlaşacaqdı.

Valentin

1712-ci ilə aid İsveç Almanağında 14 Fevral Valentin olaraq ifadə olunmuş.

Katolok Ensiklopediyasına görə (1908) köhnə şəhidlər siyahısında, 14 Fevral gününə qeydli, inancı üzündən öldürülmüş 3 dənə Əziz Valentin keçməkdədir:

* Romada 3. əsrin ikinci yarısında öldürülmüş və Via Flaminia basdırılmış bir rahib.
* Eyni zamanlara qədər gələn və Interamna (müasir Təri) yepiskopu. O da Via Flaminiaya basdırılmış lakin rahibdən fərqli bir məzara.
* Afrikada haqqında çox az məlumat olan bir adam.

Romantik eşq ilə Valentin arasındakı əlaqə köhnə tarixdə heç keçməməkdədir və kimi tarixçilərə görə yalnız bir əfsanədir. Valentinenin qüruruna qeyd etmə günü, 14 Fevral 496 ilində Papa Gelasius tərəfindən elan edilmişdir.
1969-cu ildə kilsə təqvimindən Əziz Valentin gününü çıxarmışdır.

Orta Çağ
Romantik eşq ilə Valentin arasındakı əlaqə ilk olaraq 14. əsrə aid qaynaqlarda görülməkdədir. 1381 tarixli Parlement of Foules adlı kitaba görə, Fransada və İngiltərədə 14 Fevral ənənəvi olaraq quşların cütləşmə günü olaraq bilinməkdə idi. Günün bu xüsusiyyətindən ötəri sevgililər bir-birlərinə gözəl sözlər yazan qeydlər verməkdə idi və bu qeydlərdə bir-birlərinə Valentin deyə xitab etməkdə idilər.
Xristian olduğu üçün öldürülmüş din adamı Valentin ilə romantik eşq arasındakı əlaqəni izah edən əfsanələrin 14. əsrdə ortaya çıxdığı düşünülməkdədir. Bu əfsanələrdə keçən başlıcaları belədir:

* Valentin, öldüreleceyi gündən bir gün əvvəl gözətçinin bacısına "Valentinenindən" imzalı bir eşq qeydi vermişdi.
* Romalı əsgərlərin evlənməsinin qadağan olduğu dövrlərdə gizlicə evlənmələrinə kömək etmişdi.

İndiki vaxtda Sevgililər Günü
Zamanla 14 Fevral sevgililərin, aşiqlərin bir-birlərinə eşq mesajları göndərdiyi bir gün halına gəlmişdir. 1800-cü illərdən sonra Amerikada Esther Howlandın ilk Sevgililər Günü kartını göndərməsindən bu yana indiki vaxtda daha çox sayda insanın qeyd etdiyi ictimai bir hadisə olmuşdur. Bunun təbii nəticəs(n)i olaraq hadisənin ticari istiqaməti çox inkişaf etdi. Haradasa hər kəs hər il 14 Fevralda sevgililərinə və ya bərabər/yoldaşlarına bu günün ruhu ilə inteqrasiya olunan, qarşı tərəfə sevgilərini izah edən hədiyyələr verir. Bu hədiyyələrin başında çiçəklər gəlir. Şokolad və bir kart ilə də eşqlərini izah edirlər.