Cəfər Cabbarlı kimdir?

Azərbaycan yazıçısı. Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi (1932). 1915 ildən lirik və satirik şe'rlər, hekayə və dram əsərləri yazmağa başlamışdır. "Vəfalı Səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş" (1915), "Solğun çiçəklər" (1917), "Oqtay Eloğlu" (1922), "Od gəlini" (1928) pyesləri ilk Azərbaycan qəhrəmanlıq dramlarındandır. Cəfər Cabbarlı öz əsərlərində qadın surətləri qalereyasını yaratmışdır. "Gülzar" (1924), "Dilarə" (1924), "Dilbər"(1927), "Sevil" (1928, tamaşası) pyeslərində Cəfər Cabbarlı qadın azadlığını ön plana çəkmişdir. Sonralar "Almaz" (1931, tamaşası), "Yaşar" (1932, tamaşası), "Dönüş" (1932) pyeslərini yazmışdır. C.Cabbarlının, ümumiyyətlə, Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında böyük xidməti olmuşdur.