Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının 2016-cı il aprel ayı üçün repertuarı açıqlanıb.
02.04.2016
Şənbə
P.Pançev “Dörd əkizin nağılı”
S.Elsevər “Arzu və Murad”
12.00
19.00
03.04.2016
Bazar günü
A.Tolstoy “Buratinonun macəraları”
C.Cabbarlı “Aydın”
12.00
19.00
09.04.2016
Şənbə
M.Müşfiq “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”
K.Qaldoni “Mehmanxana sahibəsi” (premyera)
12.00
19.00
10.04.2016
Bazar günü
K.Ağabalayev “Şahzadə Xəzərin nağılı”
İ.Əfəndiyev “Məhv olmuş gündəliklər”
12.00
19.00
11.04.2016
Bazar ertəsi
“Bölgələrdən paytaxta” layihəsi çərçivəsində
“Qusar günləri” tədbiri
19.00
13.04.2016
Çərşənbə
V.Siqarev “Ağ ölüm” 14.00; 16.00
14.04.2016
Cümə axşamı
S.S.Axundov, A.Şaiq “Qaraca qız” 14.00; 16.00
15.04.2016
Cümə
Dilsuz “Əlincə qalası” 14.00; 16.00
16.04.2016
Şənbə
Y.Şvarts “Qırmızı papağın nağılı”
Ə.Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”
12.00
16.00; 19.00
17.04.2016
Bazar günü
H.X.Andersen “Çirkin ördək balası”
V.Siqarev “Ağ ölüm”
10.00; 12.00
16.00; 19.00
20.04.2016
Çərşənbə
M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan” 14.00; 16.00
22.04.2016
Cümə
T.Vəliyeva “Mənim ağ göyərçinim” 16.00
23.04.2016
Şənbə
Ərəb Xalq nağılı “Əlibaba və qırx quldur”
Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”
12.00
19.00
24.04.2016
Bazar günü
B.Marvin “Yatmış gözəl”
M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”
12.00
16.00; 19.00
25.04.2016
Bazar ertəsi
R.Rza “Ana qaz” 19.00
26.04.2016
Çərşənbə axşamı
L.Nuren “Mən gəldim qızlar” (“Müharibə”) 19.00
27.04.2016
Çərşənbə
M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” 16.00; 19.00
28.04.2016
Cümə axşamı
H.Cavid “Şeyx Sənan” 19.00
29.04.2016
Cümə
V.Siqarev “Ağ ölüm” 14.00; 16.00
30.04.2016
Şənbə
A.Şaiq “Danışan gəlincik”
Ə.Haqverdiyev “Pəri Cadu”
12.00
19.00