Komik Aşağısı bir iş düşünüyor fıkrası

Karadanizliye sormuşlar :
- neden baştaki saç ağarıyor da, aşağıdaki ağarmıyor?
- aşağısı bir iş düşünüyor, yukarısı bin iş düşünüyorda ondan, demiş karadenizli.