7 sonuçtan 1 ile 7 arası

Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova

 1. #1
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  6.165

  Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova  Azərbaycan teatrsevənləri arasında «qaynana» kimi sevilən, Milli Musiqili Komediya Teatrının inkişafında müstəsna rol oynayan, qırx ildən çox işlədiyi sənət ocağının repertuar ağırlığını ləyaqətlə çiyinlərində daşıyan Nəsibə xanım 20 aprel 1916-cı ildə Bakıda doğulub. Atası Kərbəlayı Cahangir tanınmış tacir və sevimli aktyor idi. Azərbaycan milli realist aktyor məktəbinin banisi məhz Cahangir Zeynalov olub. İlk və yeganə övladı olanda arzu edib ki, qızı onun sənətini davam etdirsin. Ancaq bu arzusunun gerçəkliyini görmək ataya nəsib olmayıb.
  1918-ci ilin mart ayında erməni daşnakları Bakıda kütləvi qırğınlar törədəndə Cahangir Zeynalov ailəsi ilə İrana gedib. Sentyabrda Bakıya qayıdanda gəmidə yatalaq xəstəliyinə tutulan Cahangir Zeynalov qısa müddətdə rəhmətə gedib. Onda balaca Nəsibənin iki yaşı vardı. Buna baxmayaraq o, atasının arzusunu inamla həqiqətə çevirib. Nəsibə Zeynalova Azərbaycan realist aktyor məktəbinin ən layiqli nümayəndələrindən biri kimi formalaşıb və şöhrətlənib.
  Yaradıcılığının mayası gülüş və musiqi ilə yoğrulmuş Nəsibə xanım orta məktəbdən rəqqasəlik etmiş, milli oyun havalarının mürəkkəb və lirik incəliklərinə yiyələnmişdi. 1932-ci ildə Rza Təhmasibin dram dərnəyinə üzv olub. 1937-ci ildə Bakıda, 1934-cü ildən mövsümi (aprel ayından oktyabr ayına kimi) fəaliyyət göstərən səyyar Kolxoz və Sovxoz Teatrında aktrisa işləməyə başlayıb. Bu teatr Bakıda truppa toplayır, özünə repertuar qurur, aprel ayından başlayaraq kənd təsərrüfatının qızğın çağında rayonlara gedib tamaşalar oynayırdı. Bir il burada aktrisalıq edən Nəsibə xanım 4 aprel 1938-ci ildə yenicə yaranan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasına birinci dərəcəli aktrisa götürülüb. Həmin il Bakı Teatr Məktəbinə daxil olaraq aktyorluq təhsili alıb.
  Aleksandr Tuqanovdan, Məhərrəm Haşımovdan, Ağasadıq Gəraybəylidən dərs alan tələbə Nəsibə Zeynalova texnikumda oxuyarkən Katarina («Şıltaq qızın yumşalması», Vilyam Şekspir), Elvira («Don Juan», Jan Batist Molyer), Yelizaveta («Mariya Stüart», Fridrix Şiller) rollarını oynayıb.
  Ömrünü Musiqili Komediya Teatrı ilə bağlayan aktrisa sənət ocağının müəyyən fasilələrlə truppa, Filarmoniyanın nəzdində dəstə–ansambl şəklində fəaliyyət göstərdiyi illərdə də kollektivdən ayrılmayıb. Aktrisa milli klassik operettalarımızın tamaşalarında Gülpəri, Cahan xala, Sənəm («Ər və arvad», «Arşın mal alan» və «Məşədi İbad», Üzeyir bəy Hacıbəyov), Mələk xanım və Kələk xanım («Əlli yaşında cavan», Zülfüqar bəy Hacıbəyov ) kimi xarakterik səhnə obrazlarında çıxış edib.
  Aktrisanın zəngin rollar qalereyasında tərcümə əsərlərində ifa etdiyi Kabato və Barbale («Keto və Kote», Vladimir Dolidze. Tərcümə edəni Şəmsi Bədəlbəyli), Ziraldina («İki ağanın bir nökəri», Karlo Haldoni və musiqi tərtibçisi Şəmsəddin Fətullayev), Zivər xanım («Məhəbbət gülü», türkmən dramaturqu Muxtar Hüseynov və Süleyman Ələsgərov), Alma («Şirin arzular». Tərcümə edənləri Ə.Süleymanov və Abdulla Qüdrət), Qesiya («Tiflis nəğməsi», Levon Cubabiriya və Şota Milorova. Tərcümə edəni Adil Babayev), Gülbadam («Qız anası», («Sevgilimin anası»), Georgi Xudayev və A. Ovanov) rollarının xüsusi yeri var.
  Nəsibə Zeynalovanın yaradıcılığının ən parlaq dövrü isə çağdaş bəstəkarların müasir mövzusu musiqili komediya əsərlərinin tamaşalarındakı bir-birindən fərqlənən komik personajların ifası ilə bağlıdır. Bu baxımdan aktrisanın Xanpəri («Dərviş Məstəli şah», Mirzə Fətəli Axundzadə və musiqi tərtibçisi Şəmsəddin Fətullayev), Nargilə («Gözün aydın», Məhərrəm Əlizadə və Fikrət Əmirov), Şərəf və Nisə («Durna», Süleyman Rüstəm və Səid Rüstəmov), Məsmə («Toy kimindir?», Məhərrəm Əlizadə və Ağası Məşədibəyov), Züleyxa («Ulduz», Sabit Rəhman və Süleyman Ələsgərov), Tükəz («Hacı Qara». Mirzə Fətəli Axundzadənin əsəri əsasında Şəmsi Bədəlbəylinin işləməsi və bəstəkarlar Vasif Adıgözəlovla Ramiz Mustafayev), Tərlan («Ürəkçalanlar», Məmməd Səid Ordubadi və Fikrət Əmirov), Zemfira («Kəndimizin mahnısı», Kərim Kərimov və Zakir Nərimanov), Rəxşəndə («Qızıl axtaranlar», Həsən Seyidbəyli və Tofiq Quliyev), Münəvvər («Bir dəqiqə», Məhərrəm Əlizadə və Hacı Xanməmmədov), Kəblə Fatma («Hacı Kərimin Aya səyahəti», Qulamrza Cəmşidi ilə Əbülfəz Hüseyni və Azər Rzayev), Şölə xanım, Xeyransa, Matan («Özümüz bilərik», «Sevindik qız axtarır» və «Olmadı elə, oldu belə», Şıxəli Qurbanov və Süleyman Ələsgərov), Mərcan («Səndən mənə yar olmaz», Məhərrəm Əlizadə və Əşrəf Abbasov), Cəhri xala («Altı qızın biri Pəri», Məhərrəm Əlizadə və Tofiq Bakıxanov ilə Nəriman Məmmədov), Əsmət («Ev bizim, sirr bizim», Novruz Gəncəli və Şəfiqə Axundova), Cənnət xala («Qaynana», Məcid Şamxalov və Zakir Bağırov), Gülyanaq («Hardasan, ay subaylıq?», Salam Qədirzadə və Süleyman Ələsgərov), Fatma xala («Axırı yaxşı olar», Rəfiq Zəka Xəndan və Ramiz Mustafayev), Rəxşəndə («Bir dəqiqə», Məhərrəm Əlizadə və Hacı Xanməmmədov), Zeynəb, Cəmilə («Boşanaq, evlənərik» və «Nənəmin şahlıq quşu», Əliağa Kürçaylı və Vasif Adıgözəlov), Cəlbi («Beş manatlıq gəlin», Məmməd Səid Ordubadi və Səid Rüstəmov), Səltənət («Dağlar qoynunda», Ədil İsgəndərov və Əşrəf Abbasov), Qızbacı («Hicran», Sabit Rəhman və Emin Sabitoğlu), Nazxanım («Nazxanım naz eləyir» Məhərrəm Əlizadə və Nazim Əliverdibəyov), Güləndam («Qonşumuzda bir oğlan var», Məhərrəm Əlizadə və Ramiz Mustafayev), Fatma («Həyətim mənim, həyatım mənim», Cahangir Məmmədov və Tofiq Bakıxanov ilə Nəriman Məmmədov), Ballı («Qızıl toy», Ramiz Heydərov və Oqtay Kazımov), Qəmər («Nəğməli könül», Xalidə Hasilova və Emin Sabitoğlu) rollarının əvəzsiz ifaçısı sayılır.
  Xüsusilə, Cənnət xala, Nargilə, Züleyxa rolları zəngin ifadə vasitələri, yumorun milliliyi, təbbi reallığı ilə səhnəmizin nadir inciləri sırasında durur.
  Azərbaycan televiziyasında onlarla yumoristik səhnəciklərdə, tele-tamaşalarda, intermediyalarda çıxış etmiş Nəsibə Zeynalova həmçinin «Azərbaycanfilm»in çoxlu ekran əsərlərinə çəkilib. Kino obrazları içərisində Fatmanisə («Ögey ana»), Telli («Böyük dayaq»), Züleyxa («Ulduz»), Cənnət xala («Qaynana»), Gülsüm («Molla Fətəlinin sərgüzəşti»), Əsli xala («Bəyin oğurlanması») rolları daha canlı və daha şöhrətlidir.
  Musiqili teatrımızın inkişafında böyük xidmətlərinə görə Nəsibə xanım 24 may 1960-cı ildə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, 1967-ci ildə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. «Hicran» musiqili komediyasındakı Qızbacı roluna görə Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatıdır. 1974-cü ildə Rauf Kazımovsi onun yaradıcılığı barədə «Aktrisanın təbəssümü» televiziya filmi çəkib.
  Nəsibə Zeynalovanın obrazları həyatiliyi və real bədii təsvirləri ilə həmişə orijinal görünüb. Aktrisa gözlənilməz, ancaq mənalı və ifadəli, dadlı və şirəli ifadə vasitələrilə cilvələnən improvizənin mahir ustası idi.
  Rəqs, mahnı (yaxud reçitativ) və hərəkətlərdən eyni epizodda, hətta eyni məqamda yüksək peşəkarlıqla istifadə edib. Xalq yumorunun, «Qaravəlli» oyun tamaşalarının, lətifə söyləmələrinin estetik oyun-göstərmə prinsiplərindən həssaslıqla barınıb.
  Tipajlığın bədii dəyərlərinə tam yiyələnməklə tipik xarakter yaratmağa üstünlük verib və bu istiqamətdə obrazın məzmun–forma vəhdətini vacib şərt kimi dəyərləndirib.
  Obrazın xarakterini hərəkətdə (yeriş, duruş, oturuş və sairə) koloritli tərzdə verməkdə muskomediya teatrında Nəsibə xanıma tay aktrisa olmayıb.
  Nəsibə xanım klassik operettalarda obrazın sözlərinə qarşı çox həssas idi və təhrifə, yaxud əlavəyə qətiyyən yol verməzdi. Ancaq librettosu zəif musiqili komediyalarda ifa etdiyi rolun sözlərini dəyişər, dialoqların məntiqini gücləndirər, vəziyyətə uyğun deyimlər, cümlələr qurardı. Bu axtarış tamaşadan-tamaşaya davam edər, bəzi əlavələr olar, müəyyən ixtisarlar aparılar, tapıntılar cilalanardı.
  Aktrisa məişət yumorunu incə ştrixlərlə ictimai-sosial mahiyyətə yönəldərdi.
  Satirik boyaları müəyyən rollarda qrotesk səviyyəsinə qaldırır, boyalardan gen-bol istifadə edir, ancaq heç vaxt janrın estetik prinsip və meyarlarını pozmurdu.
  Nəsibə Zeynalova 10 mart 2004-cü ildə Bakıda vəfat edib. Məzarı Fəxri Xiyabandadır.
  [
  Ya da
  [

 2. #2
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  6.165
  Mükafatlar

  1- 9 iyun 1959-ci ildə «Şərəf nişanı» ilə təltif olunub
  2- 24 may 1960-cı ildə AzSSR Əməkdar artisti adını alıb
  3- 1961, 1965-ci illərdə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  4- 21 oktyabr 1967-ci ildə Azərbaycan SSR Xalq Artisti adını alıb
  5- 1967-ci ildə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  6- 31 mart 1970-ci ildə Vladimir İliç Leninın anadan olunması 100 illiyi münasibətilə şərəfli əməyinə görə
  7- 2 iyul 1971-ci ildə Qırmızı Bayraq ordeni ilə mükafat olunub
  8- 1971-ci ildə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  9- 24 aprel 1974 il Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına layiq görülüb
  10- 1975-ci ildə «1974-ci illin Sosialism Yarışı qalibi» olub
  11- 1975-ci ildə Bakı şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  12- «1941-45-ci illər Böyük Vətən müharibəsində əmək sücaətinə görə» ordeni ilə təltif olunub
  13- 16 mart 1976-ci ildə «1941-45-ci illərdə Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi münasibətilə» mükafata layiq görülüb
  14- 23 mart 1976-ci ildə Oktyabr İnqilabı ordenı alıb
  15- 17 aprel 1976-ci ildə Doqquzuncu Beşilliyin zərbəçisi adına layiq olunub
  16- 1977 ci ildə Bakı şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  17- 30 oktyabr 1978-ci ildə Əmək Veteranı medalını alıb
  18- 1979, 1982, 1985-ci illərdə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  19- 22 avqust 1986-ci ildə Xalqlar Dostluğu Ordenı alıb
  20- 1987-çi ildə Bakı Şəhər Zəhmətkeş Detutatları Sovetinə deputat seçilib
  21- 7 yanvar 1988-ci il «Daxali İşlər orqanları ilə mədəni hamiliyə görə» nişanı ilə təltif olunub
  22- 1 may 1995-ci ildə «1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 50 illiyinə görə» Yubiley medalı verilib
  23- 10 marta 2004-ci ildə vəfatı günü «Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqı»nın medalı verilib
  24- 2005-ci ildə ölümünan sonra «Qrand» Müstəqil Milli İctimai mükafatı ilə təltif olunub
  [
  Ya da
  [

 3. #3
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  6.165

  Nəsibə Cahangir qızı Zeynalova
  Səhnədə  Kinoda

  [
  Ya da
  [

 4. #4
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  6.165

  Qaynana

  Qaynana Kinosundan

  [youtube:36b77coy]http://www.youtube.com/watch?v=CCC-Z9WzKV4[/youtube:36b77coy]
  [
  Ya da
  [

 5. #5
  Azeri.net Sevdalısı
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  2.201
  Gerçekten çok yetenekli bir sanatçı. Teşekkürederiz Elif emeğine sağlık arkadaşım.

 6. #6
  Moderlər Azerbaycanli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2004
  Yer
  Azerbaycan - Türkiye
  Mesajlar
  2.422
  Cavanlığında yaman gözəl olub
  Dünyɑ üç grup insɑndɑn oluşur, sonuçlɑrı ortɑyɑ çıkɑrɑn küçük bir bɑşɑrılı grup, olup biteni seyreden oldukçɑ büyük bir diğer grup ve nelerin olup bittiğini bilmeyen muɑzzɑm bir kɑlɑbɑlık.

  Bɑşɑrılı olmɑk isteyen her insɑn için iki kritik bilgi vɑrdır. Gücünü bilmek! Hɑddini Bilmek! Aslɑn oluncɑ kɑrɑnın krɑlı olduğunu bilmek gücünü bilmektir ɑmɑ suyɑ girip timsɑhɑ kɑfɑ tutmɑmɑsı gerektiğini görmek ise hɑddini bilmektir.

 7. #7
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  6.165
  Filmlerinden Bazı Bölümler -İndirin-

  Ögey Ana
  [

  Böyük Dayaq
  [

  Mollanın Sərgüzəşti
  [

  Ulduz
  [

  1001-ci Qastrol
  [

  O Qızı Tapın
  [

  Qorxma Mən Səninləyəm
  [

  Qaynana
  [

  Yuxu
  [

  Xoşbəxtlik Qayğıları
  [
  [
  Ya da
  [

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.