[

Son dönemlerde Sosyal medya ağlarında sıkça rastladığımız ve casp olarak adlandırılan mizah kültürünü tanımlayacak olursak; Özellikle Bilgi sayar programcılığı’nın gelişmesine paralel olarak belli programlar aracılı ğıyla; film, fotoğraf, karikatürlerden belirli kesitler alınarak bir kare içeri
sinde toplamak suretiyle halkın görüşlerini ortaya koyan mizahi tarzdır.

Bu tarzın karikatür sanatından farkı mizahın reel karelerle oluşturul-
masıdır. Yine belli bir düzen ve kurala uygun olmaması mizaha özgünlük
Kazandırmaktadır. Genel olarak siyasi olabileceği gibi, güncel meselelere
İlişkin mesajlar içermesi sosyal medyada izlenme oranlarını artırmaktadır.

Yine yeni bir tarz olarak benimsenen Casp kültürü komedi içerikli
Olabileceği gibi kara mizah veyahut normal mesaj tarzında icra edilmekte dir. Özellikle sanatın icracıları gençlik kesiminden olması dolayısıyla Av-
rupa ülkelerinde Neo komedya olarak adlandırılmıştır.

Sosyal medyadaki çıkışı ve yayın tarihleri’ de bir o kadar ilginçtir.
Belli bir konu seçimi yoktur spontane olarak gelişir Yada önemli günlerde
Medya gündemine düşer. Konu seçimlerinde; sosyal, olaylarda, hayat koşullarının çetin olduğu dönemlerde, işsizlik, mülteci göçü, …vb sorunlar Konu seçimini belirler.

Niteliği bakımından incelendiğinde çok sert eleştiriler kullanılabile ceği için demokratik bir ülkede yaşamıyorsanız özellikle yönetim kadrosunda olanları kızdırabilir. Sosyal medyada gündeme oturabileceğiniz gibi ülke gündemine de bomba gibi düşebilirsiniz.

Evet, sayın okurlarımız Bu bölümde sizlere Casp kültürü nedir? Ne değildir eleştirel yönleri ile verdikleri mesajlar hakkında bilgi vereceğiz. Böylelikle sizlerde bir casp kültürünün özelliklerini, tarzını ve verdiği mesajları daha net anlayacak ve yorumlayacaksınız.

[