Əgər...atam belə olmasaydı
Əgər...ərim belə olmasaydı
Əgər...bu qədər gec qalmasydım
Əgər...ailəmin maddi durumu yaxşı olsaydı
Əgər...ailəm mənə dəstək olsaydı
Əgər...ailəm məni fərqli böyütsəydi

Əgər...xaricə gedə bilsəydim
Əgər...istədiyim universitetdə oxuya bilsəydim
Əgər...insanlar bir az anlayışlı olsaydı
Əgər...çevrəm geniş olsaydı
Əgər...bir az gənc olsaydım
Əgər...daha yaşlı olsaydım

Əgər...bir az təcrübəli olsaydım
Əgər...ağıllı olsaydım
Əgər...daha da bacarıqlı olsaydım
Əgər...zamanım olsaydı
Əgər...işsizlik bu qədər olmasaydı
Əgər...özümə daha çox güvənsəydim

Əgər...xroniki xəstəliyim olmasaydı
Əgər...mən də bir az şans olsaydı
Əgər...həyatımda bu qədər çətinlik olmasaydı...