O vaxtlar indikindən qat-qat təsirli enerji mövcud olubmuş, lakin biz fərqinə varmırıq. Elə bilirik ki, bizim bu elektrik enerjisi hər tərəfdə mövcuddur... Amma yox. Elektriksiz, istisiz, lakin onlardan qat-qat davamlı bir enerji mövcud imiş fironların dövründə. Fironlardan əvvəl kimlərsə təşkil etmiş, fironlar istifadə etmişdir. Yaxın zamanlarda, daha doğrusu, XIX-XX əsrlərdə elektik mucidi sayılan Nikola Tesla kəşf etmişdir, lakin öldükdən sonra həmin kəşflər ört-basdır edilmişdir. + Misir piramidalarının ucunda yerləşən qızıl da oğurlanmışdır...