çat açılsa da köhnələr gəlməz yeniləri də Allah göstərməsin