Azərbaycanda olan xarixi ölkələrin səfirlikləri və konsulluqları.

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Nizami küç., 69 İSR-Plaza, 7-ci və 10-cu mərtəbə, Bakı, AZ1005

AVSTRİYA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Nizami küç. 96, Landmark 3, Bakı, AZ 1010

BELARUSİYA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Kral Hüseyn küç.,64, Bakı, AZ1069

BELÇİKA KRALLIĞININ SƏFİRLİYİ
Süleyman Dadaşov küç. 19 , Bakı, AZ1073

BOLQARISTAN RESPUBLİKASI SƏFİRLİYİ
Oqtay Kərimov küç.,34 , Bakı, AZ1069

BRAZİLİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Bülbül pr. 7, 12/13 , Bakı, AZ 1000

ÇEXİYA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Cəfər Cabbarlı küç., 44, Caspian Plaza, Bakı, AZ 1065

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Xəqani küç. 67, Bakı, AZ1010

FƏLƏSTİN SƏFİRLİYİ
C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza 5-ci mərtəbə, Bakı, AZ1065

FRANSA SƏFİRLİYİ
Rəsul Rza küç.,7 , Bakı, AZ 1000

GÜRCÜSTAN SƏFİRLİYİ
Yaşar Hüseynov küç.,13/15 , Bakı, AZ1069

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Oqtay Kərimov küç. 31/39, Bakı, AZ1069

İNDONEZİYA SƏFİRLİYİ
Akademik Həsən Əliyev küç, keçid 15, ev N 19, Bakı, AZ 1078

İORDANİYA HAŞEMİ KRALLIĞININ SƏFİRLİYİ
C.Cabbarlı küç. 44, Caspian Plaza, 2, 16-cı mərtəbə, Bakı, AZ1065

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Bünyat Sərdarov küç. 4 , Bakı, AZ1001

İSRAİL SƏFİRLİYİ
İzmir küç. 1033, Hyatt Tower 3, Bakı, AZ1065

İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASI SƏFİRLİYİ
İcərişəhər, Böyuk Qala küç.,9, Bakı, AZ 1004

İTALIYA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
İçərişəhər, Kiçik Qala 44, Bakı, AZ 1004

KOREYA RESPUBLİKASI SƏFİRLİYİ
Akademik Həsən Əliyev küç., 12 keçid 1 , Bakı, AZ1078

KUBA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Binəqədi rayonu, Cəfər Xandan küç. 10, Bakı, AZ1130

KÜVEYT DÖVLƏTİNİN SƏFİRLİYİ
Azər Əliyev küç.,6 , Bakı, AZ1065

LATVİYA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Cəfər Cabbarlı küç. 44 Caspian Plaza, II korpus, VI mərtəbə , Bakı, AZ1065

LİTVA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Süleyman Dadaşov küç.35, 523 məhəllə, Bakı, AZ1073

LİVİYA SƏFİRLİYİ
Hüseyn Cavid prosp., məhəllə 520, ev 20, Bakı, AZ1073

MACARISTAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
İçərişəhər, Mirzə Mənsur küç.,72, Bakı, AZ 1000

MƏRAKEŞ KRALLIĞININ SƏFIRLIYI
Həsən Əliyev küç. 2, Bakı, AZ 1078

MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Akademik Həsən Əliyev küç.7, keçid 15 , Bakı, AZ 1078

MOLDOVA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Hüseyn Cavid prosp.,12, məhəllə 520 , Bakı, AZ1073

NİDERLAND KRALLIĞININ SƏFİRLİYİ
Nizami küç. 96, Landmark I, 3-cü mərtəbə, Bakı, AZ 1010

NORVEÇ KRALLIĞININ SƏFİRLİYİ
Nizami küç.69, ISR Plaza, 11-ci mərtəbə , Bakı, AZ 1005

PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYI
Atatürk prosp. 30, Bakı, AZ1069

POLŞA RESPUBLİKASI SƏFİRLİYİ
İçərişəhər, Kiçik Qala küç. 2, Bakı, AZ1000

QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Akademik Həsən Əliyev, keçid 15, ev 8, Bakı, AZ1078

RUMINİYA RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Akademik Həsən Əliyev küç., 125A, Bakı, AZ 1110

RUSİYA FEDERASİYASININ SƏFİRLİYİ
Bakıxanov küç.,17, Bakı, AZ 1022

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANININ SƏFİRLİYİ
S.Dadaşоv küç. 44/2 , Bakı, AZ1073

TACIKİSTAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Badamdar qəsəbəsi, Bağlar 2s küç., B-20, Bakı, AZ 1021

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASI SƏFİRLİYİ
Səməd Vurğun küç.,94 , Bakı, AZ1022

TÜRKMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ SƏFİRLİYİ
Şəmsi Rəhimov küç.14, Bakı, AZ1069

YAPONİYA SƏFİRLİYİ
İzmir küç. 1033, Hyatt Tower 3, 6-cı mətrəbə , Bakı, AZ 1033

YUNANISTAN SƏFİRLİYİ
Cəfər Cabbarlı küç. 44 Caspian Plaza, 9 mərtəbə, Bakı, AZ1065