1. Zamanlı kənd orta məktəbi;
2. Samanlıq kənd orta məktəbi;
3. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
4. Ağamalı kənd orta məktəbi;
5. Xar-xar kənd orta məktəbi;
6. Zəhmət kənd orta məktəbi;...