Takılan tüm çatı pencerelerinin dörtte üçünden fazlası hala temel merkez eksen tasarımına aittir. Bunu değiştirmeye başlayan şey, tasarımcıların belirtilen ürünlerini kendi başlarına bir özellik...