Kadrlar şöbəsində işə düzəlmək istəyəndən «Sizin əvəlki iş yerinizdən təqdimatınız varmı?», soruşurlar.
İşə düzəlmək istəyən «Var, var, orda mənə məsləhət gördülər ki, özümə başqa yerdə iş axtarım», cavabını verir.