Vanya cavan arvadı Nataşa ilə birlikdə duş qəbul eləyirmiş. Birdən qapının zəngi çalınır.
- Nataşa, başım sabunludu, sən canın, get gör kimdi.
Nataşa dəsmala bürünüb qapını açmağa gedir. Çəftəni açanda qapıda məhəllələrindəki iri restoranın sahibi bakılı Tofiqi görür.
Tofiq:
- Nataşa, büründüyün dəsmalı yerə atsan, bu dəqiqə sənə 500 dollar verərəm.
Nataşa fikirləşmədən dəsmalı atır və lüt-üryan Tofiqin qarşısında durur. Tofiq onu bir xeyli süzəndən sonra 500 dollar çıxardıb
Nataşaya verir və gedir.
Sevindiyindən quş kimi uçan Nataşa yenə duşa qayıdır.
- Gələn kim idi? – Vanya arvadından soruşur.
- Restoranın müdiri bakılı Tofiq.
- Hə?! O keçən həftə məndən borc aldığı 500 dollar haqda bir söz demədi?!