Immunitet nədir və nəyə lazımdır? - iImmunitet latınca "immunitas" sözündən götürülüb, orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə tutulmaması qabiliyyətinə deyilir. Yəni, immunitet dedikdə orqanizmin genetik cəhətdən yad cinsli agentlərdən müdafiəsi və daxili mühitinin dəyişməz saxlanılması istiqamətində...

[