Immunitet nədir və nəyə lazımdır? - iImmunitet latınca "immunitas" sözündən götürülüb, orqanizmin yoluxucu xəstəliklərə tutulmaması qabiliyyətinə deyilir. Yəni, immunitet dedikdə orqanizmin genetik cəhətdən yad cinsli agentlərdən müdafiəsi və daxili mühitinin dəyişməz saxlanılması istiqamətində...

Linki görmək üçün üzv olmalısınız.