Qadınların Azərbaycan diasporunda xidmətləri - Azərbaycan diasporunun inkişafında xarici ölkələrdə yaşayan və ya işləyən azərbaycanlı qadlnların da müəyyən əməyi olub desək yanılmarıq. Tarixin müxtəlif dövrlərində dünyanın fərqli ölkələrinə gedərək burada yaşayan, həmin ölkələrdə müxtəlif...

[