Hansı halda vergi ödəyicisinin gəlir vergisini hesablamaq üçün orta aylıq əmək haqqı əsas götürülür?
Vergi Məcəlləsinin 67.5-ci maddəsinə əsasən, muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq qeyri-mümkün olduqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi rəsmiləşdirilmədikdə,


[