1. Kəpəz rayonu 17 N-li dəmiryolu məktəbi;
2. 1 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
3. 2 saylı Ə.Cavad adına şəhər orta məktəbi;
4. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
5. 4 saylı M.Mehdizadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 5 saylı M.Ə.Sabir adına şəhər orta məktəbi;
7. 6 saylı C.Cabbarlı adına şəhər orta məktəbi;
8. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
9. 8 saylı M.P.Vaqif adına şəhər orta məktəbi;
10. 9 saylı A.S.Puşkin adına şəhər orta məktəbi;
11. 10 saylı M.Hadi adına şəhər orta məktəbi;
12. 11 saylı Nizami adına şəhər orta məktəbi;
13. 12 saylı V.Əliyev adına şəhər orta məktəbi;
14. 13 saylı Ş.İ.Xətai adına şəhər orta məktəbi;
15. 14 saylı M.Müşfiq adına şəhər orta məktəbi;
16. 15 saylı M.Əzizbəyov adına şəhər orta məktəbi;
17. 16 saylı M.Ş.Vazeh adına şəhər orta məktəbi;
18. 17 saylı şəhər orta məktəbi;
19. 18 saylı Nizami Aydın adına şəhər orta məktəbi;
20. 19 saylı N.A.Nekrasov adına şəhər orta məktəbi;
21. 20 saylı şəhər orta məktəbi;
22. 22 saylı M.Füzuli adına şəhər orta məktəbi;
23. 23 saylı M.Qasımov adına şəhər orta məktəbi;
24. 24 saylı şəhər orta məktəbi;
25. 25 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
26. 26 saylı məktəb-lisey kompleksi;
27. 28 saylı şəhər orta məktəbi;
28. 29 saylı K.D.Uşinski adına şəhər orta məktəbi;
29. 30 saylı V.Veysəlov adına şəhər orta məktəbi;
30. 31 saylı şəhər orta məktəbi;
31. 32 saylı şəhər orta məktəbi;
32. 33 saylı şəhər orta məktəbi;
33. 34 saylı Samir Vəliyev adına şəhər orta məktəbi;
34. 36 saylı Aşıq Ələsgər adına şəhər orta məktəbi;
35. 37 saylı şəhər orta məktəbi;
36. 38 saylı N.Hüseynov adına şəhər orta məktəbi;
37. 39 saylı Mir Cəlal adına şəhər orta məktəbi;
38. 40 saylı M.H.Şəhriyar adına şəhər orta məktəbi;
39. 41 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
40. 42 saylı şəhər orta məktəbi;
41. 43 saylı N.Rəfibəyli adına şəhər orta məktəbi;
42. 46 saylı şəhər orta məktəbi.