1. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
2. Əbrəqunus internat orta məktəbi;
3. Əbrəqunus kənd orta məktəbi;
4. Camaldın kənd orta məktəbi;
5. Ləkətağ kənd orta məktəbi;
6. M.Qasımov adına Xoşkeşin kənd orta məktəbi;
7. Göydərə kənd orta məktəbi;
8. Kırna kənd orta məktəbi;
9. X.Sadıqov adına Milax kənd orta məktəbi;
10. Saltaq kənd orta məktəbi;
11. Ərəfsə kənd orta məktəbi;
12. Ərəzin kənd orta məktəbi;
13. Elsevər Eldaroğlu adına Qazançı kənd orta məktəbi;
14. Qızılca kənd orta məktəbi;
15. Teyvaz kənd orta məktəbi;
16. Gal kənd orta məktəbi;
17. Xanəgah kənd orta məktəbi;
18. Gülüstan kənd orta məktəbi;
19. M.Seyidov adına Dizə kənd orta məktəbi;
20. Əlincə kənd orta məktəbi;
21. Boyəhməd kənd orta məktəbi;
22. Bənəniyar kənd orta məktəbi;
23. Şurut kənd orta məktəbi;
24. Nəhəcir kənd orta məktəbi;
25. 1 saylı T.Qasımoğlu adına Yaycı kənd orta məktəbi;
26. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
27. 2 saylı Yaycı kənd orta məktəbi;
28. 38 N-li orta məktəb.