Naməlum dostlara bu qədər inam nədəndir?? Onlara ayırdığımız vaxtları, onlarçün işlətdiyimiz ürəkdən sözləri, real yaxınlarımızdan nəyə görə əsirgəyirik? üzünü görmədiyimiz, əlini tutmadığımız, göz...