Salam äziz forum ishtirakchilari.

Necäsiniz? ümüd edirä ki här shey sizin ichin öz yolundadir.

Män Isvechrä bankin ämäkdashiyam vä bIzim bölgäylä chalishiram. Män özüm Forexle chalishiram vä...