ÖZÜNƏ QAPANMA

[Only Registered Users Can See Links]

Duyğusal insanların, bədbin, depressiv və tənha halları dinə uyğun gəlməyən ruh...