Seven ruhuyla sever.yeni nece ki, ruhuyla cunku seven sevdiyin yaninda olmasa bele onu yaninda hiss eder.onun ucun ruhunu yasadar.cunku cisim olur ama ruh yox.qelbse sevdiyinin gozunun nurudur.o nur...