Bu günkü dövrdə hərbi xidmət həqiqətən kişilik məktəbidirmi?