Sual: Kişi qadın üzerinde haqq olaraq qadından südemer uşağını ala bilermi? Ananı baladan ayırmağın şeriete göre bir sebebi varmı? Kişinin bele bir haqqı varmıdır?

Cavab:

eziz ziyaretçimiz;

er-arvadın boşanması halında ümumi qayda beledir: Uşaqların baxımı anaya, xerclerin qarşılanması ise ataya aiddir.

Çünki uşağa baxmaq üçün lazımlı şefqet ve bacarıq anada, imkan hazırlayıb xercleri qarşılama qabiliyyeti de atada vardır. Bunun üçün ata anası yanındakı uşaqların alimentini qarşılamağa mecburdur. Ancaq ana eyni şekilde baxıma mecbur deyildir. Qebul etmezse, atanın anası ve diger yaxınları uşağa baxmağa mecbur olarlar.

Ananın baxımı qızlarda doqquz yaşına, oğlanlarda ise yeddi yaşına qeder davam edir. Bundan sonra onları saxlama hüququ ataya aid olur. Ata saxlamağa daha layiqli görülür.

- Ana müselman olmasa bele, uşaqlar ona verilir. Ancaq yaşları böyüdükce anadan İslamın ziddine terbiye görüb, dinden uzaqlaşdırma şeklinde bir telqin aldıqları aydınlaşarsa, anadan alınar, bunu etmeyen bir yaxınına veriler. Bele bir ana uşaqları saxlama hüququnu itirir.
- Ana saxlama hüququnu qorumaq üçün başqa biriyle evlenmiş olmamalı, uşaqlarına baxmağa qadir, qorumağa malik durumda olmalıdır.
Evlenen, yaxud ağlında ve iffetinde nöqsanlığı olan ana uşaqları saxlama haqqını itirir. Uşaqlar elinden alınıb ataya teslim edilir.
- Baxıma davam eden ana xerc olaraq üç cür haqqa malikdir:
* Uşaq süd emirse, südd haqqı.
* Uşağa baxım haqqı.
* Uşağın öz xerclik haqqı.
Bu üç çeşid xerc selahiyyetli kimselerin uyğun gördüyü miqdarda ata terefiden anaya ödenilir. Ata uşağı ananın yanında ziyaret ede biler. Ayağına aparmaq mecburiyyeti yoxdur.

elave melumat üçün aşağıdakı linke daxil olun:

[ Boşanmalarda uşaqların himayesi, şeriete göre, kime aiddir?

Ahmed Şahin


Salam ve dua ile...

Suallarla İslam Redaktoru 13-Sentyabr-2013 - 06:29:09

Menbe: suallarlaislam.com