Biri dedi heç nədir sevgi çevirdi üz
Çünki bir görmədi bunu o, eşitdi yüz.
Bir gün düçar oldu havalandi
Sanki ox batdı qəlbinə yaralandı.
Hətta yatanda yuxusunda gördü onu,
Bu nə bəladı düşündü, çatıbdı sonu.
Qəlbində, gözündə o idi gündüz-gecə,
Daha bilmirdi yaşasın necə.
Boğazindan keçmirdi nə su, nə çörəyi,
Elə hey yarini arzulayirdi ürəyi.
Bir o, idi yari idi arzusu diləyi
Günbəgün sərtləşirdi məhəbbətin küləyi.
Hərdən düşünürdü edir o, qələt,
Amma əslində bu böyük məhəbbət.
Bir gün plan çəkdi yarla görüşü,
Göz önünə gətirdi yarla öpüşü.