Ehtiyyat hissələrini necə fərqləndirməli?

Xarici markalı avtomobil sahibləri üçün ehtiyyat hissələrinin seçilməsi çətin və problemli məsələdir. Hər dəfə təmir zamanı avtomobil sahibi orjinal və daha ucuz analoji ehtiyyat hissəsi arasında seçim etməli olur. Məsələ ondadır ki, orjinal ehiyyat hissəsi onun analoqlarından bir neçə dəfə bahadır. Orjinal ehtiyyat hissəsini almaq sürücünün portmanatına böyük zərbədir.Ona görə də təmirin keyfiyyətini pozmadan qənaət etmək fikri formalaşır. Xarici markaların ehtiyyat hissələrini alarkən düzgün qənaət etmək üçün, orjinal ehtiyyat hissələrinin , saxtalardan nə ilə fərqləndiyini bilmək lazımdır.
[

[
3 növ ehtiyyat hissəsi.

Əsas bilmək lazımdır ki : 3 növ əsas ehtiyyat hissəsi var.

  • Orjinal

  • Qeyri-orjinal

  • Saxta


[
Saxta – bu elə növ detallardır ki, onların xarici marka avtomobillərdə istifadəsi arzuedilən deyil. Saxta detallar – onlar açıq aşkar nə qeyri-orjinala nə də orjinala bənzəmir. Onları yalnız istifadə müddətinin azu olması ilə müəyyənləşdriə bilirlər. Bu detallar – bir qayda olaraq istifadə zamanı dağılır ki, bu da gözlənilməz haldır. Saxta detalların təhlükəliliyi bu detalların orjinal bağlamalarda və ya tam oxşar bağlamalarda satılmasıdır. Xülasə: heç zaman ehtiyyat hissələrini qutusuna görə seçmək lazım deyil-içində hər nə desən ola bilər.
Orjinal ehtiyyat hissələri

Əsas məsələdən danışaq: Orjinal və qeyri-orjinal ehtiyyat hissələrini müqayisə edək. Onlar nə ilə fərqlənirlər?
[