«ömər bin xəttab» bir tarixi seriyaldır kı 31 qismətdə hazırlanıb və «MBC»dən yayılır.
Bu seriyal ikinci xəlifənin yaşayışın rəvayət elir və onun orta duğuda yayılması minlər nəfərin etirazına səbəb olub. etiraz buna xatirdir ki filimdə peyğəməbərin və onun əshabının numayiş tərzi islam qanunlarının ziddinədir. Bu seriyal ərəb dünyasının ən böyük televizya məhsulu sayılır. Seriyalda 30 min nəfərdən artıq adi camaatın hüzuru vardır və filmin amilləri 10 ölkədən bir yerə yığışıblar və seriyalın 31 qisməti 300 gündə çəkilib.
Seriyal ramazan ayı antenə getdi və orta doğuda bu fəslin ən çox baxılan seriyali sayılır.
Misrin ələzhər uneversitəti bu seriyalin əleyhinə bir fətva verib və onda şəxsiyyətlərin nümayiş tərzini günah musdaqı sayıb. Ərəbistanın darolefta’sı ki Ərəbistanın rəsmi fətva mərkəzi sayılır hələki bu barədə fətva verməyib.
Peyğəmbər(s) və ayrı islami şəxsiyyətlərin çöhərəsini nümayış vermək quranda mən olmasa da islam alimlərinin çoxu bu işi cayiz bilmirlər.
Orta duğuda minlər nəfər bu seriyala e’tiraz ediblər və onun nümayışinin dayandırılmasını istəyiblər.
Seriyalı hazırlayanlar özlərindən müdafiə edib deyiblər ki islam ruhanilərin çoxu filmin rəvayt tərzini təyid ediblər.
İşarə etmək yaxşıdır ki Ərəbistanda dini film düzəldəndə, əvvəldə onu ələzhərə göndərərlər ta o universitətin təyidindən sonra antenə gedə. amma bu filimdə bu iş görülməyib. Qərardı bu filim türkiyə kanallarında yayılsın.