Azərbaycanımızın milli qəhrəmanı, igid əsgər Mübariz İbrahimov ruhlu oğlanlarımız olduğu müddətcə bu vətən basılmaz...