PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel KonularSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7

 1. Darvinistlər təkamül əleyhdarlarını susdurmağa çalışırlar
 2. Darvinistlər elmdən istifadə edir, elmi göstəriş edirlər
 3. Darvinistlər yazılı və vizual mediadan istifadə edirlər
 4. Darvinistlər təkamülə qarşı olan inancların məntiqə zidd olm
 5. Darvinistlər meymunla insanın bənzərliklərindən istifadə etm
 6. Ağıllı bir qarğa
 7. Darvinistlər vizual təlqinlə etdikləri sehrin təsirini yayma
 8. Darvinistlər insanlara “məsuliyyətsizliyi” təlqin edirlər
 9. Darvinistlər “Darvinizmlə Allah inancı ziddiyyət təşkil etmi
 10. Darvinizm yalanı artıq sona çatdı
 11. Dəccalın qurduğu tələlər də Allahın nəzarəti altındadır
 12. Yalanın sona çatması ilə əl atılan yeni psixoloji metod: “Bi
 13. İnkarın ardındakı qəbul
 14. Neodarvinizm və Mutasiyalar
 15. Qalıq Qeydləri: Aralıq formalardan Əsər Yox
 16. Darvinin Yıxılan Ümidləri
 17. İnsanın Təkamülü Nağılı
 18. Darvin Düsturu!
 19. Materialist Bir İnanc
 20. Təkamül Nəzəriyyəsi Dünya Tarixinin Ən Təsirli Cadusudur
 21. Göz və qulaqdakı texnologiya
 22. TƏkamülün yanlışlığı
 23. "Azerbaycan'a karamazdan Ermenistan'a adım atmayız."
 24. Bakü-Tiflis-Kars projesini herşeye karamazdan
 25. Jalpi Türk Tili (Jalpi Turkic / Common Turkic Language)
 26. Romantik milliyyƏtçilik
 27. Romantik milliyyƏtçiliyin fikri tƏmƏli: Darvinizm
 28. Romantizmin digƏr ideologiyaları
 29. Kommunist romantizmin nümunƏlƏri
 30. Romantizmin çeşidlƏri KƏdƏr vƏ pessimizm
 31. DƏccalın oyunu sona çatdı
 32. Təkamül nəzəriyyəsi nə üçün elmi və əsaslı nəzəriyyə deyil?
 33. Təkamül nəzəriyyəsinin çürüdülməsi yaradılışın doğruluğunu n
 34. İnsana aid tapıntılar nə qədər qədimdir? Bu tapıntılar niyə
 35. Təkamül nəzəriyyəsi nə üçün “biologiyanın əsasını” təşkil et
 36. Müxtəlif irqlərin varlığı nə üçün təkamül nəzəriyyəsinə dəli
 37. Meymun və insan geninin 99 % oxşarlıq təşkil etdiyi və bunun
 38. Dinozavrların quşlara çevrilməsi iddiası nə üçün elmə zidd n
 39. İnsan embrionundakı qəlsəmələr cəfəngiyyatı hansı elmi sax
 40. Klonlaşdırmanı “təkamül nəzəriyyəsinin dəlili” kimi təqdim e
 41. Həyatın kosmosdan gəlməsi nə üçün mümkün deyil?
 42. Dünyanın yaşının 4 milyard il olması nə üçün təkamül nəzəriy
 43. Ağıl dişi nə üçün təkamül nəzəriyyəsinə dəlil ola bilməz?
 44. Ən qədim canlıların mürəkkəb quruluşları təkamül nəzəriyyəsi
 45. Təkamül nəzəriyyəsini təkzib etmək nə üçün inkişaf və irəlil
 46. “Allah canlıları təkamüllə yarada bilər” fikri nə üçün səhvd
 47. Təkamül nəzəriyyəsi bəlkə də gələcəkdə
 48. Qurbağa kimi suda-quruda yaşayan canlılar nə üçün təkamül nə
 49. Nə üçün DNT “təsadüf”lə açıqlana bilməz?
 50. Bakteriyaların antibiotiklərə qarşı müqavimət qazanması nə ü
 51. Yaradılış ilə elm arasında nə cür əlaqə vardır?
 52. Maddənin Ardındakı Möhtəşəm Elm
 53. Maddənin Həqiqi Mahiyyəti – 1
 54. Maddənin Həqiqi Mahiyyəti – 2
 55. Maddənin Həqiqi Mahiyyəti – 3
 56. Maddənin Həqiqi Mahiyyəti – 4
 57. Maddənin Həqiqi Mahiyyəti – 5
 58. Maddənin Həqiqi Mahiyyəti – 6 (Son)
 59. Zamanın Nisbiliyi…
 60. Kvant Fizikası Determinizmi Əsassız Edir
 61. Dindar yƏhudi vƏ xristianlara şƏfqƏt vƏ mƏrhƏmƏt göstƏrmƏk q
 62. Satanizmin ideoloji tƏmƏli: Darvinizm
 63. Qum təpələri və Mars planeti
 64. Dağların hərəkət etməsi
 65. Aya çıxış tarixi
 66. Arının genetik kodu
 67. İsti tüstüdən yaradılış
 68. İnsanın sudan yaradılışı
 69. İki dənizin qovuşması
 70. Palçıqdan yaradılış
 71. Ana südü
 72. Uşağın ana bətnindəki üç inkişaf mərhələsi
 73. Sümüklərin əzələ ilə örtülməsi
 74. Dənizlərin bir-birinə qarışmaması
 75. Mayalandırıcı küləklər
 76. Atmosferin təbəqələri
 77. Geri qaytaran göy
 78. TƏkamül nƏzƏriyyƏsi sadƏcƏ yalandır
 79. TƏkamül nƏzƏriyyƏsi yalnız materialist zƏrurƏtdir
 80. DigƏr tƏkamülçü iddialar da etibarsızdır
 81. Harun Yəhya (Adnan Oktar ) həyatı və əsərləri
 82. Canlılardakı mükƏmmƏl dizayn tƏsadüflƏ izah edilƏ bilmƏz
 83. Termodinamikanın ikinci qanunu tƏkamül nƏzƏriyyƏsini ƏhƏmiyy
 84. Rnt dünyası ssenaridƏn ibarƏtdir
 85. Dnt tƏkamülü çürüdƏn möcüzƏvi molekuldur
 86. TƏkamülün canlılar alƏminin ortaya çıxmasına cavabı yoxdur
 87. Molekullarda tƏkamül imkansızdır
 88. TƏkamül, ağla vƏ mƏntiqƏ zidd bir nƏzƏriyyƏdir
 89. TƏkamülçülƏrin fosillƏri xarakterizƏ etmƏlƏri birtƏrƏfli vƏ
 90. Quşların vƏ mƏmƏlilƏrin tƏkamülü ssenaridir
 91. TƏkamül darwinin tƏxƏyyülünƏ Əsaslanır
 92. TƏkamül, ağla vƏ mƏntiqƏ zidd bir nƏzƏriyyƏdir
 93. Faşizmin cinsi sapmaları
 94. Qadın düşmƏnliyinin darvinist mƏnşƏyi
 95. Faşizmin vƏ darvinizmin qadın vƏ ailƏ düşmƏnliyi
 96. Modernizmin, Başqa İfadə İlə Materializmin Süqutu
 97. Dəccaliyyət Haqqı Batil, Batili Haqq Göstərərək İnsanları Al
 98. Kommunizm – Ölüm Quyusu
 99. Antik Doqma: Materializm
 100. Kommunizm və ya “Təkamül Nəzəriyyəsi”
 101. Darvinizmin Yayılması və Kommunizm-Kapitalizm Əlaqəsi
 102. Darvinizmin Qanlı Dialektikası: Sol və Sağın Mübarizəsi
 103. Materializmin Elmi Cəhətdən Çöküşü
 104. Bolşevik Vəhşiliyin Tarixi
 105. Təkamül nağılları: dinozavrlar quşlara çevrilir
 106. Təkamül nağılları: dənizdə üzən ayı balinaya çevrilir
 107. Postmodernizmin Səbəb Olduğu Xaos Ancaq Quran Əxlaqı İlə Ara
 108. Postmodernizm Də Çökür
 109. Sivilizasiyalar Arası Sülh
 110. Darvinistlər İnsanlara ”Məsuliyyətsizlik” Təlqini Verirlər
 111. Kommunist Separatçi Terrorun Qaynaği Darvinizmdir
 112. İdeologiyalar Tarixi Və Batil Dinlər
 113. Dəccaliyyət Haqqı Batil, Batili Haqq Göstərərək İnsanları Al
 114. Müxtəlif İrqlərin Varlığı Təkamül Nəzəriyyəsinə Dəlil Deyil
 115. Meymun və İnsan Geninin Oxşarlığı Təkamül Nəzəriyyəsinin Süb
 116. İnsan Fosilləri Təkamülü Təkzib Edir
 117. “Ana Təbiət” Kimdir?
 118. Fossillər Təkamülü Təkzib Edir
 119. Klonlaşdırma Təkamül Nəzəriyyəsinə Dəlil Deyil
 120. Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu və İdeoloji Səbəbləri
 121. Yanlış İnanc: Təkamül Nəzəriyyəsi Gələcəkdə Sübut Oluna Bilə
 122. Təkamül Nəzəriyyəsinin Elmə Verdiyi Zərərlər
 123. Biogenez: Həyat Həyatdan Gəlir
 124. “Növlərin Təkamülü” İddiasının Elmə Verdiyi Zərərlər
 125. Təkamülçülərin Nəzəriyyələrinə Dair Heç Bir Elmi Dəlili Yoxd
 126. Təkamül nağılları: pulcuqlar tüklərə çevrilir
 127. Təkamül nağılları: dinozavrlar quşlara çevrilir
 128. Təkamül nağılları: dənizdə üzən ayı balinaya çevrilir
 129. Heç Bir Mutasiya Faydalı Deyil
 130. Təkamülü Sübut Edə Bilən Fosil Yoxdur
 131. Təkamülçülər İstəməsə də, Elmi Kəşflər Yaradılış Gerçəyini T
 132. DNT-nin Yaradılışında Təsadüfə Yer Yoxdur.
 133. Kommunist Separatçi Terrorun Qaynaği Darvinizmdir
 134. Təkamülün Mexanizmləri Xəyalidir
 135. İnsana Aid Tapıntılar Nə Qədər Qədimdir? Bu Tapıntılar Niyə
 136. Təkamül Yalanı
 137. Piltdown Adamı Saxtakarlığı
 138. Nebraska Adamı Saxtakarlığı
 139. Australopithecuslar: Nəsli Kəsilmiş Meymunlar
 140. Darvinizmin Meydana Gəlməsi
 141. Atın Təkamülü Əfsanəsi
 142. Yarpaqların rƏngi
 143. özünƏmƏxsus mükƏmmƏlliyƏ malik balta balığı
 144. AğacdƏlƏnin başındakı mexanik sistem
 145. 'kainatın sonu vƏ bıg crunch
 146. 120 kq qaldıra bilƏn kƏrtƏnkƏlƏ
 147. Yumurtanın üstün dizaynı
 148. FillƏr
 149. Yaradılış hƏqıqƏtlƏri: Yarpaqlardakı mƏsamƏlƏr olmasaydı
 150. Zamanın nisbiliyi bir daha sübut edildi
 151. Kainatın yaranması
 152. Lotus bitkisi (ağ su zanbağı)
 153. KimyagƏr göbƏlƏk corticeps
 154. Atom möcüzƏsi
 155. Arı yeyƏn quşların ağıllı taktikaları
 156. Yarasaların radarı
 157. Qurbağalar
 158. KƏpƏnƏklƏr
 159. Yarpaqlardakı mikroskopık fabrik
 160. Heyvan gözlƏrindƏki müxtƏliflik
 161. MeyvƏ vƏ tƏrƏvƏzlƏrdƏki mükƏmmƏl yaradılış
 162. Ağaclardakı mükƏmmƏl yaradılış
 163. Dağların yer qabığını möhkƏmlƏndirmƏ xüsusiyyƏti
 164. Uçma mexanizmlƏri: Cırcıramalar
 165. Kor termitlƏrin göydƏlƏnlƏri
 166. DƏniz altında yaşayan maraqlı canlı: Nudibrank (nudıbranchıa
 167. Meduzaların namƏlum xüsusiyyƏtlƏri
 168. Qaz planet yupiter
 169. DelfinlƏrdƏki üstün yaradılış
 170. MöhtƏşƏm yaradılış nümunƏsi: Işıq saçan canlılar
 171. Işıq saçan dƏniz canlıları
 172. Biomimetika: TƏbiƏtdƏki texnologiyaların tƏqlidi
 173. Proton vƏ neytronlar arasındakı müvazinƏt
 174. LƏzzƏt vƏ gözƏlliyin mƏnbƏyi: Molekullar
 175. BeyindƏki qüsursuz quruluş
 176. Su hörümçƏklƏri (argyroneta aquatica)
 177. Qartallardakı dizayn
 178. Quş tüklƏrindƏki dizayn
 179. BƏnzƏrsiz planet: Yer
 180. Atmosferin xüsusi quruluşu
 181. Bir-birlƏrinƏ uyğun yaradılmış canlılar
 182. Kitin: MükƏmmƏl örtük mƏmulatı
 183. Tutuquşu balığının (scarıdae) yuxu tuluğu
 184. ƏqrƏb balıqlarının (scorpaenıdae) kamuflyajı
 185. DƏniz atlarının maraqlı xüsusiyyƏtlƏri
 186. Qabıqlı dƏniz canlılarından dƏniz daraqlarının (corıs pıcta)
 187. Su altındakı sığınacaqlar: MƏrcanlar
 188. Atomun quruluşundakı gizli güc
 189. Dünyanın Ən böyük paylama şƏbƏkƏsi: Qan dövranı sistemi
 190. Antilopların bƏdƏnindƏki xüsusi soyutma sistemi
 191. SƏhradakı hƏyat
 192. Anqut quşlarının balalarına şƏfqƏti
 193. Suda yeriyƏn kƏrtƏnkƏlƏ
 194. Mikrodünyanın canlıları: Planktonlar
 195. DƏnizin gözqamaşdıran cƏvahiratı: İncilƏr
 196. Canlılardakı mükƏmmƏl simmetriya
 197. KƏpƏnƏklƏrin heyrƏtamiz xüsusiyyƏtlƏri
 198. ZƏhƏri zƏrƏrsizlƏşdirƏn quşlar: Araralar
 199. TƏbiƏtdƏki toxucular
 200. Yoxluqdan varlığa: Biq bƏnq (böyük partlayış)
 201. Kosmosdakı böyüklük anlayışı
 202. GünƏş sistemindƏki qüsursuz nizam
 203. Okeanların tƏmin etdiyi tarazlıqlar
 204. Su vƏ bitkilƏr arasındakı ahƏng
 205. Qar dƏnƏciklƏrindƏki nizam
 206. Hindqozu bitkisinin toxumları
 207. Coryanthes növündƏn olan sƏhlƏbçiçƏyinin taktikası
 208. BƏnna arıların qabiliyyƏtlƏri
 209. Qarışqa otellƏri
 210. Uçan sincabların bacarıqları
 211. Canlılar alƏmindƏ görülmƏmiş bir üsulla balalarını qoruyan
 212. Kainatın hesablanması mümkün olmayan böyüklüyü
 213. Yarpaq tökülmƏsi
 214. Bal arısı
 215. Kompassız istiqamƏti müƏyyƏn etmƏ bacarığı: Tısbağalar
 216. BöcƏklƏrin üstün uçuş sistemlƏri
 217. PinqvinlƏrin xüsusi dizaynı
 218. Tırtıldan kƏpƏnƏyƏ
 219. Ən uzun boylu heyvan - zürafƏ
 220. Su tısbağaları
 221. Bombardman böcƏyi
 222. Kamuflyaj
 223. NilufƏr çiçƏklƏri
 224. Qanadlardakı simmetriya
 225. Termit yuvaları
 226. AğacdƏlƏn
 227. Toxumdakı möcüzƏ
 228. Bertholletıa toxumları vƏ agoutı
 229. HƏrtƏrƏfli mütƏxƏsisslƏr: Koalalar
 230. Delfinlər
 231. Quşlar inşaat biliklƏrinƏ sahib olaraq doğulurlar
 232. Kiçik mühƏndis quşlar
 233. Fizikanın qanunlarını bilən kəpənəklər
 234. Sədaqətli canavarlar
 235. Balta balıqları və bərbər balığı
 236. Elektrik cƏrƏyanlı canlılar
 237. çöl bitkilƏrinin qurumamaq üçün istifadƏ etdiklƏri sistem
 238. KƏPƏNƏK QANADLARI
 239. MöcüzƏli molekul: Su
 240. Suyun möcüzƏli cƏhƏtlƏri
 241. Suyun qƏribƏ özƏlliyi
 242. NecƏ olur ki, pişiklƏr gecƏ vaxtı çox yaxşı görürlƏr?
 243. Yumurtanın üstün dizaynı
 244. ZƏka vƏ ağıl arasındakı fƏrq nƏdir?
 245. Suyun qüsursuz yaradılışı
 246. Işıqdakı dizayn
 247. Ortak Türk Dili Çalışması
 248. Eyni anda iki yerdə birdən ola bilmək mümkün mü?
 249. tecavüz fotoşəkilləri
 250. İngiliscə türkcə və azəri dili lüğətlər 3 in 1