PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel KonularSayfa : 1 2 [3] 4 5 6 7

 1. Zencefilli Pasta oyunu
 2. Lezzet Pastanesi oyunu
 3. Canavarı Uyandır oyunu
 4. Kentsel Dönüşüm oyunu
 5. Kızlar Partisi oyunu
 6. Balo Gecesine Hazırlık oyunu
 7. 3D Halı Saha Maçı oyunu
 8. Arabayla Zombi Öldürme oyunu
 9. Pilot Eğitimi oyunu
 10. Büyük Kargaşa oyunu
 11. Geniş Aile İftar Çadırı oyunu
 12. Yeşil Top oyunu
 13. Ninja Kaplumbağalar Dövüş oyunu
 14. Çöpe Basket oyunu
 15. Noel Baba Kale Savunması oyunu
 16. Köstebekleri Kovala 3 oyunu
 17. Miss Kolej oyunu
 18. Tetris Bloklarını Yerleştir oyunu
 19. Mücevher Koleksiyonu oyunu
 20. Trafik Canavarı 2 oyunu
 21. Bayan Kuaför 2 oyunu
 22. Romantik Paris oyunu
 23. Altın Örümcek Solitaire oyunu
 24. Azeri Vatandaşı Olmak
 25. 2012 Yılbaşı Gecesi
 26. Azerice yeni yıl tebrikleri 2013
 27. 3. Bosphorus Regional Partnership Summit Starts in Eurasia’s Heart!
 28. Ramil Seferov Azerbaycana qayıtdı
 29. Londra 2012 kapanış seremonisi
 30. Hocalı Yürüyüşü
 31. Bakü Gece Hayatı
 32. boyle bishey yok!!izleyin)))
 33. Admin Axtarilir
 34. Merhaba Bir Konuda Yardım İstiyorum
 35. BAKÜ DE MAAŞ
 36. İNTERNETTEN EVDE ÇALIŞMAK
 37. Yılbaşında neden kırmızı giyilir?
 38. Azerbaycanlı Deputat: Türkçe ortak dil olsun
 39. Ortak Türkçecilik Hareketi
 40. Vətəndaşları ən çox sınalğıya baxan ölkələr
 41. Sınalgı Depresyon Sebebi
 42. Texnologiyanın ƏldƏ edƏ bilmƏdiyi dizayn: Insan yerişi
 43. Afrikada baş verƏn daxili çaxnaşmaların vƏ qƏtliamların kökü
 44. Okeanın dƏrinliklƏrindƏ nƏlƏr olur?
 45. HƏşƏratların üstün uçuş sistemlƏri
 46. MÜDAFİƏ TEXNOLOGİYASINDAN İSTİFADƏ EDƏN TAVUS KƏPƏNƏYİ
 47. tƏbii seçmƏ şüurlu şƏkildƏ seçim edƏ bilir iddiası tarixi
 48. DƏccalın ayini: Terror -2-
 49. Latın amerika faşizminin terror vƏhşiliklƏri
 50. Atom möcüzƏsi giriş
 51. Atomun yaranma macƏrası
 52. Kainatın yaradılışı
 53. Kainatın genişlənməsi və Big Bang gerçəyi
 54. Böyük partlayış'ın dəlilləri
 55. Maddənin anbaan yaradılışı
 56. Kainatdakı tƏmƏl qüvvƏlƏr
 57. Atomun quruluşu
 58. Nüvədəki gizli güc
 59. Atomdakı boşluq
 60. Kainatdakı çeşidliyin qaynağı
 61. Fiziki varlığın sərhədi - kvarklar
 62. Atomun digər tərəfi: elektronlar
 63. Elektronlar insanların xidmətində
 64. SürƏtlƏndirilƏn hissƏciklƏr Sürətləndiricilər və reaktorlar
 65. Elektronların orbit
 66. Dalğa, yoxsa hissəcik?
 67. Elektronların qapısını açdığı rəngarəng dünya
 68. Hissəciklərin proqramlanmış hərəkəti
 69. MaddƏyƏ doğru ikinci pillƏ: Molekullar
 70. Canlı həyatın təməl daşı - karbon atomu
 71. üç oxşar molekul nƏticƏ: üç çox fƏrqli maddƏ
 72. Yanaşı duran atomlar dərhal reaksiyaya girsəydilər, nə olard
 73. Molekullar arasındakı əlaqə
 74. MöcüzƏli molekul: Su
 75. Suyun möcüzəli cəhətləri
 76. Suyun qəribə özəlliyi
 77. Qoruyucu tavan: Ozon
 78. Daddığımız və iylədiyimiz molekullar
 79. Canlanan atomlar
 80. Atomun gücü
 81. Atom bombasının təsiri: Hirosima və Naqasaki
 82. Atom möcüzƏsi NƏticƏ
 83. Hz.Süleymana verilən üstün elm və nemətlər
 84. Hz.Süleymana quşların danışıq dili öyrədilmişdi
 85. Pilotsuz təyyarə texnologiyası
 86. Quşların öz aralarındakı rabitə dili
 87. Kəşfiyyat və xəbərləşmə cihazlarından istifadə edilməsi
 88. Hz.Süleymanın dişi qarışqanı anlaması
 89. Mini texnologiyalardakı son inkişaf: robot qarışqa ordusu
 90. Küləyin Hz.Süleymanın əmrinə verilməsi
 91. Elektrikdən istifadəyə dair işarələr
 92. Hz.Süleymanın möhtəşəm hakimiyyəti və güclü ordusu
 93. Hz.Süleymanın yüksək əxlaqı
 94. Hz.Süleymanın heyvanlara olan sevgisi
 95. Hz.Süleymanın Allah rizası üçün mala sevgi duyması
 96. Hz.Süleymana verilən xüsusi bir elmə işarə
 97. Harut və Marut
 98. Hz.Süleyman və Səba məlikəsi
 99. Hz.Süleyman dövründəki texnologiya
 100. Hz.Süleymanın vəfatı
 101. Hz.Süleymanın əmrindəki cinlər və heyvanlar
 102. Hz.Süleymanla Hz.Zülqərneyn arasındakı oxşarlıqlar
 103. Axırzamana aid müjdələr
 104. Quranda tərif edilən iki müxtəlif idarəçilik
 105. Səba xalqının məruz qaldığı aqibət
 106. Arim seli ilə həlak olan Səba qövmü
 107. Əhdi Ətiqdə Hz.Süleyman
 108. Əhdi-Ətiqin "Süleymanın Məsəlləri" hissəsindən Açıqlamalar
 109. Hz.Süleyman, Hz.Zülqərneyn və Mehdi oxşarlıqları
 110. ülkemdeki ünlü gürcüler
 111. sat/uydu tv de bugün!!!
 112. Yoxluqdan varlığa
 113. Kainatın genişlƏnmƏsi
 114. Başqa bir dƏlil - kosmik fon radiasiyası
 115. Kosmosda hƏssas tarazlıqlar
 116. MaddƏnin yaradılışı
 117. biq banq'dan sonra
 118. GöylƏrdƏki vƏ yerdƏki dƏlillƏr
 119. Vücuddakı koordinasiyalar
 120. Beyin
 121. Saxta gözlər
 122. Toxumdakı sirr
 123. Torpaqdan ləzzətin çıxarılması
 124. Külək təsadüfən bir təyyarə meydana gətirə bilərmi?
 125. Elmi hƏqiqƏtlƏr vƏ quran möcüzƏsi
 126. Göylərlə Yer'in bir-birindən ayrılması
 127. Orbitlər
 128. kim kimdir?
 129. Dünyanın dairƏvi olması
 130. Qoruyucu tavan
 131. uydu tv de bugün!!!!!!
 132. Dağların vƏzifƏsi
 133. DƏmirdƏki sirr
 134. yağışlar
 135. İnsanın doğulması
 136. Barmaq izi
 137. TƏkamül nƏzƏriyyƏsi aldanışı
 138. TƏkamül nƏzƏriyyƏsini doğru edƏn hƏr hansı bir skelet qalığı
 139. Yer üzündƏ hƏyat anidƏn bütün müxtƏlifliyi ilƏ ortaya
 140. TƏkamül saxtakarlıqları rƏsmlƏrindƏki aldatmalar
 141. İnsanlarla meymunlar ortaq Əcdaddanmı ƏmƏlƏ gƏldilƏr?
 142. Canlılıq tƏsadüflƏrlƏ ƏmƏlƏ gƏlƏ bilmƏz
 143. Proteinlər təsadüfə meydan oxuyur
 144. Canlılığın ortaya çıxmasına yönəlmiş cavab tədqiqatları
 145. Miller təcrübəsinin uyğunsuzluğu
 146. Möcüzə molekul – DNT
 147. Yaradılış hƏqiqƏti
 148. Allahı inkaretmƏ xƏtasına düşƏn fƏlsƏfƏlƏr
 149. Masonluğun rolu ve Mason fƏlsƏfƏçilƏri
 150. Sosializmin pƏrdƏarxası
 151. FƏlsƏfƏnin pƏrdƏarxası
 152. Qarışqa möcüzƏsi ngiriş
 153. Sosial hƏyat
 154. Kasta sistemi
 155. Qarışqalar qapıçılıq edə bilərmi?
 156. Qrup halında yaşamaq qarışqalara necə təsir edir?
 157. Nümunəvi qərargah
 158. Qarışqalarda öz-özünü düzənləmə
 159. Toplumda ünsiyyƏt
 160. Qarışqa qrupları arasında bilgi alış-verişi
 161. Kimyəvi ünsiyyət
 162. Qarışqaların kimlik kartı: koloniya qoxusu
 163. Toxunma yoluyla bir-birlərilə ünsiyyət quran qarışqalar
 164. Yarpaqkəsən qarışqalar
 165. Toxucu qarışqalar
 166. Çörəkçi qarışqalar
 167. Bal qarışqaları
 168. Odun qarışqaları
 169. Legioner qarışqalar
 170. Sarvan qarışqalar
 171. Atəş qarışqaları
 172. Səhra qarışqaları
 173. Ortaq yaşam
 174. Qonaq milçək sürfəsi
 175. Mavi kəpənəklərin sirri
 176. Qarışqanın ağzından bəslənənlər ve Ağıllı miqrantlar
 177. zünü ölülüyə vuran böcək
 178. Qarışqaları tanıyan milçək sürfələri
 179. Odunçu qarışqalar və yarpaq bitləri
 180. Qarışqalarla ortaq yaşayan bitkilər
 181. Akasiya ağacı və qarışqalar
 182. Qarışqa “otel”ləri
 183. Ev sahibini bəsləyən qarışqalar
 184. İstilaçı bitlər
 185. MüdafiƏ vƏ savaş taktikası
 186. Quldar qarışqalar
 187. Kamuflyaj ustaları
 188. Nəslin davamı uğrunda ölmək!..
 189. Qidalanma vƏ ov
 190. Qarışqalar və qoxu izləri ve Kompas-qarışqalar
 191. Mükəmməl ov taktikası
 192. Qarışqa möcüzƏsi Sonuç
 193. Karınca mucizesi Sonuç
 194. Körpə üçün Ediləcək xərcləri şişirtməyin
 195. Bedava neylon paket, nəticələr və tədbirlər
 196. Bedava neylon paket, nəticələr və tədbirlər
 197. Bahçemize Çox Funksiyalı bitkilər dikelim
 198. Enerjidə qənaət tədbirləri
 199. Kefilliği qəbul etməyin, ağılınız rahat olsun
 200. Maddi Çətinliklər Necə azaldılır?
 201. Ana Südü Və tutumluluq
 202. Gənclik Və borc bataqlığı
 203. Tutumluluq və Pul yığma Sənəti Üzərinə Bal Damlaları
 204. Ehtişam hƏr yerdƏdi giriş
 205. Təsadüfün məntiqsizliyi
 206. MeyvƏ vƏ tƏrƏvƏzlƏrdƏki bƏnzƏrsiz sƏnƏt
 207. Yarpaqlardakı qüsursuz forma: DƏliklƏr
 208. Bir-birlƏrinƏ uyğun yaradılmış canlılar
 209. İşıq saçan canlılardakı ehtişam
 210. İynƏli omarların (iri dƏniz xƏrçƏngi) köçü
 211. Quş tüklƏrindƏki incƏ yaradılış
 212. Qüsursuz yırtıcı quş: Qartal
 213. TƏkmişlƏşmiş kondisioner, qüsursuz hiss edici: DƏri
 214. AğciyƏrlƏrdƏki tƏsirli yaradılış
 215. Əmr mƏrkƏzi: Beyin
 216. Miniatür mƏlumat bankı: Dnt
 217. LƏzzƏt vƏ gözƏlliyin namƏlum mƏnbƏyi: Molekullar
 218. DƏccal necƏ öldü? Qızıl Əsr müjdƏsi
 219. Axırzamanın Ən böyük fitnƏsi dƏccal
 220. Əsrin ən batil dəccali sistemi: Darvinizm
 221. DƏccali sistem masonluqdur
 222. Masonluğun əsas fəlsəfəsi Darvinizm
 223. Masonlar tərəfindən dəstəklənən Darvin
 224. Saxta Darvinizm ideologiyasının dəstəkçiləri daim masonlar o
 225. Şeytanın nizamı mütləq süqut edib yox olacaqdır
 226. DarvinistlƏr saxtakarlıqlarla dünyanı aldatdılar
 227. “Palçıqlı su içində ilk hüceyrə əmələ gəlib” iddiası saxtaka
 228. “Təbii seleksiya təkamülə səbəb olur” iddiası saxtakarlıqdır
 229. “Mutasiyalar təkamülə səbəb olur” iddiası saxtakarlıqdır
 230. “Ara-keçid fosil tapıldı” iddiası saxtakarlıqdır
 231. Darvinistlərin yaşayan fosilləri ört-basdır etməyə çalışması
 232. Kembri fosillərinin 70 il gizlənilməsi yalandır
 233. Archaeopteryx-in quşların əcdadı olması iddiası saxtakarlıqd
 234. "Coelacanth dənizdən quruya keçid nümunəsidir" iddiası saxta
 235. Darvinizmə dəlil göstərilməyə çalışılan bütün kəllə sümüyü f
 236. "Australopithecuslar insanın əcdadıdır" iddiası saxtakarlıqd
 237. "Neandertallar insanın meymunabənzər əcdadıdır" iddiası saxt
 238. Piltdaun adamı saxtakarlıqdır
 239. Nebraska adamı saxtakarlıqdır
 240. Sənaye kəpənəkləri iddiası saxtakarlıqdır
 241. Hekkelin rüşeym rəsmləri saxtakarlıqdır
 242. Atın təkamülü saxtakarlıqdır
 243. Saxta bir din: Darvinizm
 244. DarvinistlƏrin dünyanı aldatma üsulları
 245. Darvinizm və materializm bütün canlıları “ibtidai” göstərməy
 246. Saxtakarlıqlara səs çıxarmayan darvinist elm adamları
 247. Darvinistlər təsadüfləri möcüzələr həyata keçirən saxta ilah
 248. Darvinistlər təkamülün əsas müəmmalarını görməməzliyə vururl
 249. Darvinistlər ara fosil olduğunu təlqin edirlər
 250. Darvinistlər təkamül nəzəriyyəsini “inkaredilməz” göstərirlə